Toiminta

Oulun Lyceumklubin tarkoituksena on luoda yhteisymmärrystä yhteiskunnallis-sivistyksellisellä pohjalla eri aloilla toimivien naisten kesken.

Klubi järjestää virkistäviä esitelmätilaisuuksia yhteiskunnallisista, kulttuurisista, tieteellisistä ja taiteellisista aiheista, vierailuja kiintoisiin kohteisiin sekä osallistuu kulttuuritapahtumiin.

Klubikokoukset ovat pääsääntöisesti joka kuukauden neljäntenä tiistaina kello 18.00.

Vuosittain toistuvia ohjelmia ovat toukokuun kulttuuripohjainen kevätretki sekä joulukuun 13. päivänä järjestettävä Lucian päivän juhla.

Toiminnasta tiedotetaan sähköpostitse jäsenkirjeillä.

Katso myös: Jäsenyys ja Hallituksemme.

Kuva: Jäsenilta syyskuussa 2022.